Algemene voorwaarden

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Peter Dosuswa Brommobielen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiėren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peter Dosuswa Brommobielen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Peter Dosuswa Brommobielen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Peter Dosuswa Brommobielen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Peter Dosuswa Brommobielen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Peter Dosuswa Brommobielen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Terug